Skolorna i Belgien väljer ARBOGA

2012-06-28 Skolor i Belgien väljer ARBOGA

Machinery Scandinavia AB har fått en större order från sin Arbogaåterförsäljare i Belgien. Leveransen omfattar ett stort antal av olika verktygsmaskiner, och där skolarna har valt Arboga pelarborrmaskiner framför lågprismaskiner. Arbogas pelarborrmaskiners höga kvalitet, långa livslängd och tillgången på reservdelar har bidragit till order.